Startsida Umeå kommun

Hur testar jag mig för covid-19?

Testa dig för covid-19 om du har symtom, även lindriga. Ett prov kan visa om du är smittad just nu eller om du har utvecklat antikroppar. Det är också möjligt med egenprovtagning för personer med milda symtom. Läs mer om de prov som finns, hur du testar dig: Lämna prov för covid-19 (1177 Vårdguiden).

Se om din hälsocentral erbjuder egenprovtagning på Hitta vård (1177 Vårdguiden).

Om du misstänker att du har covid-19, som klassas som både smittsam och samhällsfarlig, så har du enligt smittskyddslagen vissa skyldigheter. Du är till exempel skyldig att testa dig och vidta åtgärder för att inte riskera att smitta andra. Du får till exempel inte gå till skola eller arbete, åka kollektivtrafik och om du vistas utomhus ska du hålla avstånd till andra människor.

Testa dig själv:

Sköterska tar blodprov från arm