Startsida Umeå kommun

Kan du erbjuda ett jourhem?

Familjehemscentrum behöver dubbelt så många jourhem i eller i närheten av Umeå för att kunna ta hand om de barn som under akuta omständigheter behöver komma hemifrån på bästa sätt.

Ett jourhem tar hand om ett barn tillfälligt under en viss tid, upp till 6 månader, och ansvarar för den dagliga omvårdnaden om barnet.

– De fem jourhem vi har i dag gör en fantastisk insats, men vi skulle behöva åtminstone fem till, helst i Umeåtrakten. Då kan vi ta hand om barnen så snart som möjligt utan att behöva skicka dem till södra Sverige, långt bort från förskola och skola, kompisar och biologiska föräldrar, säger Åsa Marklund, enhetschef på Familjehemscentrum, Umeå kommun.

För att bli jourhem är det viktigt att hela familjen är överens. Uppdraget kräver att en vuxen är hemma på heltid. Under uppdraget får jourhemmet regelbundet stöd av en erfaren socialsekreterare och ersättning för sitt uppdrag.

– Har du ett stort hjärta och erfarenhet av att ta hand om andras barn så hör av dig till Familjehemscentrum så berättar vi mer om uppdraget och vilket stöd vi kan ge dig, säger Åsa Marklund.

Kontakt

Familjehemscentrum
090-16 10 02 (mottagningsenheten)
familjehemscentrum@umea.se

Mer information

Läs mer om jourhem och anmäl intresse:
www.umea.se/jourhem

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.