Startsida Umeå kommun

Marielund vård- och omsorgsboende renoveras – boende flyttas till Lundagård

Under flera år har Marielund vård- och omsorgsboende haft problem med arbetsmiljöbrister och höga sjuktal. Man har jobbat hårt för att komma till rätta med problemen men inte lyckats fullt ut. När Marielund nu står på tur för att renoveras väljer därför ledningen att flytta samtliga boende till det nybyggd Lundagård och låta medarbetarna anmäla intresse för vilket boende de önskar arbeta på. Boende, anhöriga och medarbetare är informerade om förändringen.

– Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Andelen äldre ökar markant samtidigt som det blir svårare att rekrytera medarbetare. Att trivas på sitt jobb är otroligt viktigt för att må bra , därför tar vi nu chansen att göra den här förändringen för medarbetarna på Marielund, säger Malin Sundbom, verksamhetschef vård- och omsorgsboende, Umeå kommun.

Flytten är möjlig eftersom det i dag är färre i kö

Hur många som har behov av plats på ett vård- och omsorgsboende varierar naturligt över tid. Vissa perioder är det många i kö och väntetiden längre. I höstas stod många i kö och väntetiden var då besvärande lång, så är inte längre fallet.

– Vi strävar alltid efter att verkställa beslut inom tre månader, det vill säga att personen blir erbjuden en plats på ett boende och kan flytta in. I dagsläget klarar vi den målsättningen och om kötiden skulle öka igen kan vi använda vissa lokaler på Marielund, säger Malin Sundbom.

Kontakt

Malin Sundbom
verksamhetschef
vård- och omsorgsboende
äldreomsorgsförvaltningen
Umeå kommun
090-16 35 81
070-650 69 97
malin.sundbom@umea.se