Startsida Umeå kommun

Så arbetar hemtjänsten i coronatider

De senaste veckorna har flera medarbetare i hemtjänsten blivit ifrågasatta och anklagade för att sprida smitta. Vi vill därför förtydliga hur hemtjänsten arbetar för att du som invånare i Umeå kommun ska kunna känna dig trygg med hemtjänstens insatser.

– Jag vill som arbetsgivare understryka hur viktig varje medarbetare är, de gör insatser varje dag hos personer som inte klarar sig utan deras hjälp. Det sista de behöver är att höra att de sprider smitta, vi gör tvärtom allt vi kan för att förhindra smittspridning och vi är vana vid att arbeta med olika smittor, säger Annette Johnson, verksamhetschef, Din kommunala hemtjänst.

Aktuella rutiner följs

Hemtjänsten följer aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien inom Region Västerbotten. Det innebär i korthet följande:

Basala hygienrutiner

Det viktigaste för att förhindra smittspridning av olika virus är god handhygien. Rutinen som vi arbetar utifrån är Vårdhygiens rutin "Basala hygienrutiner". Kortfattat innebär de basala hygienrutinerna att händerna ska desinfekteras direkt före och efter patientkontakt med hjälp av tvål och vatten eller, ifall det inte finns tillgängligt, med handsprit. Samt att kortärmade arbetskläder, plasthandskar och skyddsförkläde alltid används i vårdnära arbete som till exempel hjälp med personlig hygien.

Vid symtom eller bekräftad smitta används skyddsutrustning

Vid symtom eller bekräftad smitta använder äldreomsorgen följande skyddsutrustning:

  • Plasthandskar används när det finns risk för kontakt med kroppsvätska.
  • Plastförkläde/skyddsrock andvänds för att skydda arbetskläderna när det finns risk för kontakt med kroppsvätska.
  • Stänkskydd (visir och vätskeresistent munskydd av typ IIR) används vid risk för stänk mot ansiktet.

Andningsskydd klass FFP3 eller FFP2 prioriteras till procedurer som innebär risk för smittsam aerosolbildning såsom vid respiratorvård och är därmed inget som vanligtvis ska användas i vårdsituationer inom kommunal vård och omsorg.

Inköp av skyddsutrustning samordnas

Det är brist på skyddsutrustning runt om i hela världen just nu. Därför arbetar kommun och region gemensamt tillsammans med länsstyrelsen för att så långt som möjligt säkra att det finns skyddsutrustning som täcker behoven i Västerbotten. Flera företag och organisationer hjälper dessutom till i arbetet med att framställa visir, skyddsrockar, handsprit med mera.

Läs mer om vilken skyddsutrustning som behövs på www.umea.se/skyddsutrustning.

Ibland kommer frågan varför inte alla medarbetare bär munskydd för att minska risken att smitta de äldre och andra i riskgrupp. På den frågan svarar Umeå kommuns Medicinskt ansvariga sjuksköterska såhär:

– Jag förstår oron som finns över att hemtjänsten inte använder skyddsutrustning vid alla besök, men det är inte vad som rekommenderas och vi följer de rutiner och rekommendationer som tas fram på nationell nivå och för Västerbotten. Skulle vi använda munskydd vid varje besök för att minska oron för smitta så skulle munskydden ta slut på några dagar. Det skulle inte vara en klok hantering av oron, säger Ann-Gerd Töyre, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Umeå kommun.

Är du orolig för din närstående som har besök från hemtjänsten?

Kontakta ansvarig enhetschef. Kontaktuppgifter till enhetschef: www.umea.se/dinkommunalahemtjanst

Läs fler frågor och svar på www.umea.se/coronavirus.

Kontakt

Annette Johnson
verksamhetschef
Din kommunala hemtjänst
Umeå kommun
090-16 20 09
070-653 29 88
annette.johnson@umea.se