Startsida Umeå kommun

Stängt: Öppna förskolan

Öppna förskolorna i Umeå stängs från och med tisdag 17 mars och tills vidare för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Övrig verksamhet på familjecentralen, som tex föräldrautbildningar COPE, BVC-grupper eller andra träffar fortgår som vanligt.

Beslutet gäller samtliga kommunala öppna förskolor i Umeå kommun: Ålidhem, Teg, Backen, Ersboda, Hörnefors, Sävar och
Holmsund

Kontakt

Urika Block
enhetschef
Individ och familjeomsorg
Umeå kommun
090-16 10 45
ulrika.block@umea.se