Startsida Umeå kommun

Stöd för dig som vårdar en närstående

Att hjälpa en närstående i hemmet kan på många sätt vara givande, men ibland också svårt och påfrestande. Därför är det viktigt att du som hjälper får stöd, till exempel genom avlösning, korttidsboende, dagverksamhet, samtal eller utbildning.

Anhörigkonsulenterna ger råd och stöd

Om behöver prata med någon om den situation du befinner dig i, eller få mer information om vilket stöd kommunen kan erbjuda, kontakta anhörigkonsulenterna. De har tystnadsplikt.

Kontakt

Anhörigkonsulenter:

Marianne Bäckström
090-16 17 64 marianne.backstrom@umea.se

Annette Bergstrand
090-16 21 88
annette.bergstrand@umea.se

Kristina Sandgren
090-16 43 19
kristina.sandgren@umea.se

Riitta Päivärinta-Stenvall
090-16 21 78
riita.paivarinta@umea.se
(talar svenska och finska)     

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.