Startsida Umeå kommun

Stöd till dig som vårdar en närstående

Att hjälpa en närstående i hemmet kan på många sätt vara givande och meningsfullt, men kan ibland också medföra svårigheter. Umeå kommun kan ge dig som är anhörig olika former av stöd utifrån din och din närståendes situation. Det kan till exempel vara avlösning i hemmet, korttidsboende, dagverksamhet eller kontakt med en anhörigkonsulent.

Anhörigkonsulenterna ger dig stöd

Om du som anhörig har behov av att prata med någon utifrån den situation du befinner dig i, kan du kontakta anhörigkonsulenterna. De kan ge dig stöd, råd och information. De kan ske genom telefonsamtal, vid besök eller hembesök. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt.

Kontakt

Anhörigkonsulenter:

Annette Bergstrand
090-16 21 88
annette.bergstrand@umea.se

Kristina Sandgren
090-16 43 19
kristina.sandgren@umea.se

Marianne Bäckström
090-16 17 64
marianne.backstrom@umea.se

Riitta Päivärinta
090-16 21 78
riitta.paivarinta@umea.se
(talar svenska och finska)