Startsida Umeå kommun

Stöd till unga som inte mår bra

Det finns många olika skäl som kan göra att du som barn eller ungdom mår dåligt. Det kan vara att det känns som att dina föräldrar aldrig har pengar, eller att de inte tar hand om dig på ett bra sätt. På kommunens webbplats finns råd om vad du kan göra och vart du kan vända dig för att få hjälp.

Var man kan söka och få hjälp beror på vilken typ av problem det är och vilken hjälp som behövs. Kommunen, regionen (sjukvården) och andra aktörer i samhället erbjuder stöd. På kommunens webbplats finns råd om vad du kan göra och vart du kan vända dig för att få vård, stöd och hjälp. 

Kontaktuppgifter till stödlinjer och vid akuta psykiska problem

Läs mer om brister i föräldraskap, vilken hjälp din familj kan få om ni har ekonomiska problem och skilsmässa

Läs mer om stöd till barn och unga med psykisk ohälsa

Mer information

Information om vad socialtjänsten kan hjälpa dig med: 

kollpasoc.se