Startsida Umeå kommun

Tack alla sommarvikarier!

Ett hjärtligt tack till dig som arbetat som sommarvikarie inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen eller individ- och familjeomsorgen i Umeå kommun.

Trots sommarens speciella omständigheter och utmaningar har ni alla gjort en strålande insats. Ni har bidragit till att de som har behov av stöd och omsorg har fått den hjälp de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Varmt välkomna tillbaka!

/ledningen för socialtjänsten