Startsida Umeå kommun

Tack alla sommarvikarier i socialtjänsten!

Stort tack till dig som har arbetat som sommarvikarie inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen eller individ- och familjeomsorgen i Umeå kommun.

Både kollegor och chefer intygar att det har fungerat mycket bra i sommar. Ni har alla gjort ett fantastiskt jobb och bidragit till att de som har behov av stöd och omsorg har fått den hjälp de behöver för att leva ett självständigt liv. Välkomna tillbaka!

/ledningen för socialtjänsten