Startsida Umeå kommun

Testat munskydd håller inte måttet

Tester visar att det munskydd som tidigare stoppats från användning inte har den kvalitet som krävs. Munskydden kommer därför att återkallas. Detta fabrikat slutade att levereras till verksamheterna 18 maj. Sedan dess har verksamheterna fått godkända munskydd av typ 2R och tillgången är god.

Tester visar att munskyddets förmåga att filtrera bort virus och bakterier är för låg, det har en felaktig standardbeteckning tryckt på förpackningen och kvalitetsintrycket var lågt. Munskyddet håller inte den kvalitet som krävs för kirurgiska munskydd klass 2 och ska därför inte användas som skyddsutrustning för personal. Eftersom Umeå kommun har valt att även använda visir tillsammans med munskydd bedöms personalen ändå haft ett bra skydd mot smitta. Munskyddet ska förhindra stänk i munnen och visiret ska skydda vid droppsmitta.

Slutade levereras 18 maj

De aktuella munskydden (3-lagers vätskeresistent med kinesisk märkning) köptes in i början på april och började då användas i verksamheterna. 18 maj togs beslut att sluta leverera detta fabrikat av munskydd till verksamheterna.

– Vi fick synpunkter på kvaliteten från medarbetare, att de bland annat satt dåligt. Och media uppmärksammade att flera kommuner i Sverige har beställt skyddsutrustning som visat sig inte hålla måttet, då beslöt vi att sluta leverera dessa munskydd till verksamheterna och skicka det för bedömning, säger Magnus Börlin, samordnare skyddsutrustning.

Köptes in som likvärdiga till munskydd av typ 2R

När pandemin bröt ut fanns inte typ 2R-munskydd att beställa, det var brist på världsmarknaden. Det som fanns på världsmarknaden var reserverade för regionens verksamheter. I det läget köptes dessa munskydd in, som enligt specifikation ska ha likvärdig standard som munskydd av typ 2R. Eftersom Region Västerbotten inte med säkerhet kunde fastställa vilken typ av munskydd det var utifrån specifikation och CE-märkning skickades munskyddet till FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) för testning.

Kontakt

Skyddsutrustning och testning

Magnus Börlin
samordnare skyddsutrustning
072-534 76 76
magnus.borlin@umea.se

Upphandling

Pia Wangbergh
biträdande upphandlingschef
090-16 15 65
070-695 01 81
pia.wangberg@umea.se