Startsida Umeå kommun

Träffpunkter på fler platser i kommunen

Äldre ska ha nära till träffpunkter och aktiviteter, det är en av strategierna i Umeå kommuns äldreplan för perioden 2018–2028. Hösten 2020 börjar detta arbete genom att sprida träffpunkternas aktiviteter till fler lokaler. På så sätt kan aktiviteterna bli tillgängliga för fler.

Öppettiderna på Kom in minskar

Konkret innebär det att öppethållandet på träffpunkten Kom in på Öbacka minskar till förmån för öppethållande på andra platser.

– Som planeringen ser ut i dagsläget kommer träffpunkten Kom in på Öbacka att vara öppen del av onsdag och lokalen Vaniljdrömmen på Marieberg kommer att vara en träffpunkt del av fredag. Dessutom letar vi lokal inom ytterligare ett område, men i dagsläget är det inte klart var det blir, säger Anette Westin, enhetschef prevention.

Caféverksamheten på Kom in avslutas

Kaféet på Kom in drivs av en av funktionshinderomsorgens dagliga verksamheter. I och med att träffpunktens öppethållande minskas finns det inte längre arbetuppgifter för att driva ett café på heltid och därför får berörda andra arbetsuppgifter. Sista dagen för kaféet blir 18 juni.

Kontakt

Anette Westin
enhetschef
enheten för prevention
Umeå kommun
090-16 48 15

Tina Fagerström
enhetschef
funktionshinderomsorg vuxna
Umeå kommun
090-16 36 94