Startsida Umeå kommun
Kvinna på knä som försvarar sig, svartvit bild

Upplever du kränkning, hot och våld i nära relationer?

Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Det finns hjälp att få, också för den som utövar våld. I akuta situationer, ring polisen: 112. Kontakta annars socialtjänsten.

Socialtjänstens mottagningsenhet:
Vardagar klockan 08.30–16.00: 090-16 10 02
Kvällar och helger: 090-16 10 50
Du kan också mejla mottagningsenheten@umea.se.

Misstänker du att ett barn far illa ska du göra en orosanmälan, se kontaktuppgifter ovan. Du behöver inte veta, det räcker att du misstänker. Du kan vara anonym.

Mer information

Läs mer om hjälp och stöd när du har upplevt våld i nära relationer:
www.umea.se/vald