Startsida Umeå kommun

Vill du som är tonårsförälder gå Cope föräldrakurs?

Att vara förälder till en tonåring kan vara utmanande och ställa stora krav. Då kan det vara bra att tillsammans med andra föräldrar få möjlighet att diskutera olika problem och få nya idéer till hur man skulle kunna hantera dem. Välkommen till Cope föräldrakurs under våren med start onsdag 6 februari.

I Cope föräldrakurs utgår vi under varje kurstillfälle från filmscener med vanliga situationer och diskuterar sedan i mindre grupper fram till hur vi själva skulle vilja hantera liknande situationer med den egna tonåringen. Mellan grupptillfällena testar vi det nya förhållningssättet och tar vid nästa träff upp och delar våra erfarenheter med de andra i gruppen.

Vi kan lova dig som förälder en både rolig och lärorik tid. Du som förälder får olika verktyg för att bättre förstå och hantera din tonåringings beteende. Det kan exempelvis röra sig om att återskapa en god kontakt, få färre konflikter eller gräns sätta och ge konsekvenser på ett effektivt och respektfullt sätt.

Kursstart

Cope föräldrakurs
Onsdag 6 februari, klockan 18.00–20.00
Ålidhems familjecentral, lokal: Öppen förskola 

Därefter 10 tillfällen. 

Anmälan

Kursen är kostnadsfri. Anmäl dig till Lennart Andersson via lennart.andersson@umea.se eller 070-300 72 02.

Cope föräldrautbildning är framtagen av professor Charles Cunningham i Kanada. En svensk bearbetning har gjorts vid barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö. Utbildningen är utvärderad med goda resultat både i Kanada och Sverige.

Kontakt

Lennart Andersson
enhetschef, individ- och familjeomsorgen
stöd och omsorg
Umeå kommun
070-300 72 02
lennart.andersson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.