Startsida Umeå kommun

Visir uppfyller kraven för CE-märkning

Det finns en oro bland medarbetare kring om de visir som saknar CE-märkning och som används i verksamheterna är godkända eller ej. De visir som används uppfyller kraven på CE-märkning och de visir som nu levereras från kommunens lager är CE-märkta.

Kravet på att CE-märka visir har tillkommit sedan pandemins början, varför märkningen har saknats. De visir som tillverkas och levereras är CE-märkta och har skickats för registrering till Arbetsmiljöverket. Visir används tillsammans med munskydd vid misstänkt och bekräftad covid-19.

Kvalitetskontroll av skyddsutrustning

  • Det fabrikat av munskydd (3-lagers vätskeresistent munskydd med kinesisk märkning) som tidigare stoppades från användning har nu skickats till FOI för testning.
  • Skyddsrockar lång ärm är skickade till Region Västerbotten för bedömning.
  • Plasthandskar, handsprit och ytdesinfektion har bedömts godkända utifrån att specifikation och CE-märkning stämmer överensstämmer med produkten.

Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt

Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas av en person som skydd mot hälso- eller säkerhetsrisker. Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt. CE-märket visar att tillverkaren garanterar att utrustningen uppfyller gällande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Det är tillverkarens ansvar att CE-märka utrustningen.

Kontakt

Magnus Börlin
samordnare skyddsutrustning
Umeå kommun
072-534 76 76
magnus.borlin@umea.se