Startsida Umeå kommun

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs av individ- och familjenämnden och kan ersätta en bouppteckning. Dödsboanmälan, som är kostnadsfri, ska upprättas inom två månader från dödsfallet. Anmälan översänds för registrering till Skatteverkets bouppteckningsavdelning i Härnösand.

Förutsättningar för dödsboanmälan

  • Dödsboanmälan får göras om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet, det vill säga de räcker inte till kostnaderna för bouppteckning.
  • Om den avlidne äger fast egendom (fastighet, tomträtt) måste en bouppteckning upprättas. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Viktigt att tänka på:

  • Begär anstånd hos fordringsägarna med att betala räkningar till dess utredningen om dödsboanmälan är klar.
  • Finns autogiro ska dessa stoppas.
  • Den avlidne ska ha vistats i kommunen vid dödsfallet.

Begravningskostnader

I vissa fall är tillgångarna så små att dödsboets företrädare bedömer att de inte kommer att räcka till att bekosta begravningen.

Om anhöriga inte är villiga att själva stå för kostnaderna ska företrädare, innan de kontaktar någon begravningsbyrå, snarast ta kontakt med kommunens handläggare för information om så kallad social begravning. Kommunen har ramavtal med en särskild begravningsbyrå i dessa ärenden.

Kommunen ger inte bistånd till begravningskostnader som överstiger ramavtalet.

Kontakt

Om du vill få möjlighet till dödsboanmälan utredd ska du kontakta:

Mottagningsenheten
090-16 10 02
mottagningsenheten@umea.se