Startsida Umeå kommun

Biståndsfonden

Personer eller familjer som på grund av fysisk, psykisk eller social funktionsnedsättning hamnat i akut behov av hjälp kan få punktvisa hjälpinsatser från Biståndsfonden.

Så ansöker du

Skriv ut ansökningsblanketten, fyll i och skicka in tillsammans med kopior på nedanstående dokument. Ansökningsblanketten går även att hämta i receptionen i socialtjänstens mottagningsenhet på Kungsgatan 71-73 under ansökningsperioderna.

För att ansöka till Biståndsfonden krävs att du är skriven i Umeå Kommun samt att du bifogar följande dokument:

  • Bankkontoutdrag (för de senaste tre månaderna)
  • Kontoöversikt för samtliga banker där medel finns
  • Senaste inkomstdeklarationen

Två ansökningsperioder per år

Du kan skicka in din ansökan under följande perioder:
1 februari - 30 april
1 augusti - 31 oktober

Handläggning och beslut

Samtliga ansökningar handläggs när ansökningstiden gått ut. När beslut om fördelning är taget får alla sökanden ett skriftligt beslutsmeddelande utskickat per post. Beslutet går inte att överklaga.

Man kan endast bli beviljad medel ur Biståndsfonden en gång vartannat år förutsatt att man uppfyller kraven samt att det finns fondmedel att fördela.

Fonden är fristående från övrigt stöd inom socialtjänsten

Biståndsfonden är en donationsfond och därmed helt fristående från Umeå kommuns socialtjänstverksamhet. Beloppet som fördelas är helt beroende av föregående års avkastning, det vill säga hur mycket pengar fonderna tjänat in.

Kontakt

Postadress

Administration individ- och familjeomsorg
socialtjänsten
BOX 3045
903 02 UMEÅ

Telefontid

(under ansökningsperioderna)

tisdag-torsdag 10.00-12.00

070-677 01 13

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.