Startsida Umeå kommun

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Ibland kan orsaken till att man behöver stöd bero på att man hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjningsstöd. Även kallat socialbidrag.

På dessa sidor finner du information om hur man ansöker om försörjningsstöd, vad som krävs för att man ska bli beviljad försörjningsstöd, med mera.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat, ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Stödet riktar sig till dem som inte kan försörja sig genom egen inkomst. Stödet är enbart utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, som kostnader för mat, boende med mera.

Vem får söka försörjningsstöd?

Om dina inkomster inte räcker för att täcka din eller din familjs grundläggande behov och du bor eller vistas i Umeå kommun har du rätt att ansöka om försörjningsstöd från kommunen. Hushållets gemensamma inkomster och tillgångar påverkar hur mycket du kan få i försörjningsstöd.

Vi ställer krav på att du:

  • Gör vad du kan för att själv försörja dig eller lösa tillfälliga ekonomiska problem. Till exempel måste du vara aktivt arbetssökande om du är arbetslös.
  • Först ser över dina tillgångar. Om du har tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier eller fonder ska du i första hand använda dem till din försörjning. Du kan endast få försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt.  
  • Tänker på att bilinnehav räknas som en tillgång och att vi kan kräva att du säljer bilen för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet består av dels en riksnorm, kostnader som är någorlunda lika för alla, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.

Detta ingår i riksnormen och riksnorm 

Detta kan vara skäliga kostnader

(socialstyrelsens webbplats)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.