Startsida Umeå kommun

Ansök om försörjningsstöd

För att ansöka om försörjningsstöd krävs oftast ett möte mellan dig och en socialsekreterare på socialtjänsten. Enklast är det om du bokar en tid med en socialsekreterare. Om du behöver tolk, meddela det när du bokar tid. 

Ansökan

Innan besöket får du en blankett där du noggrant redovisar din ekonomiska situation, dina inkomster och utgifter.

Det är viktigt att du fyller i denna ansökan noggrant. En ofullständig ansökan kräver komplettering vilket innebär längre handläggningstid. Om du har bokat en tid och får förhinder, meddela det till den handläggare som har du bokat tid med.

Vad händer sedan?

Vid ett besök hos oss går du och en socialsekreterare tillsammans igenom din ansökan och dina förutsättningar att lösa den aktuella situationen. Det krävs alltid en utredning där socialtjänsten bedömer om du har rätt till försörjningsstöd.

Vid ansökan om försörjningsstöd har vi särskilt att beakta barnperspektivet. Därför kommer vi också att ställa frågor utifrån barnens situation.

För de som söker försörjningsstöd och biståndsbehovet fortgår under sex månader eller mer kommer hembesök att göras i alla barnfamiljer.

Beslut

Efter utredning får du ett skriftlig beslut om din ansökan beviljas eller avslås. Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna ut via postgirot eller direkt till ditt bankkonto. Det krävs en ny ansökan och en ny utredning för varje månad du ansöker om försörjningsstöd.

Du kan överklaga

Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut om du inte är nöjd med det. För mer information, se länk under Mer information.