Startsida Umeå kommun

Försörjningsstöd för studenter

Är du studerande och funderar på att söka försörjningsstöd under sommaren?

Du som inte har din sysselsättning och försörjning tryggad under sommaren ska i första hand vända dig till Arbetsförmedlingen. Du ska i god tid före terminens slut ha sökt arbete för att försörjningsstöd ska beviljas.

Försörjningsstöd beviljas endast om du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt. Om du har tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier eller fonder ska dessa i första hand gå till din försörjning.

Om du är berättigad försörjningsstöd under sommaren kan du komma att erbjudas sysselsättning (praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet,
4 kap 4§ Socialtjänstlagen).

Om du väntar på inkomst i form av till exempel lön eller A-kassa kan försörjningsstödet ges som förskott på förmån. Om så är fallet kan vi kräva tillbaka hela eller delar av det försörjningstöd som utbetalats.

Sök skattejämkning om du har arbete under sommaren.

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsenhet
090-16 10 02

Besökstider:
Boka besök vid behov.

Besöksadress:
Kungsgatan 71–73
903 02 Umeå

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.