Startsida Umeå kommun

Provberäkning

Alla beslut om ekonomiskt bistånd bygger på en individuell bedömning och en personlig kontakt med en handläggare. Men här kan du redan nu fylla i dina egna uppgifter och få fram en ungefärlig bild av hur din situation förhåller sig gentemot riksnormen för ekonomiskt bistånd. Du kan inte betrakta resultatet som ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd eftersom fler faktorer i din situation spelar in i den bedömning som görs vid det personliga besöket.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.