Startsida Umeå kommun

Nyhetsbrev augusti

Innehåll

Dataskyddsförordningen, GDPR

  • Mejlutskick med erbjudande om nya uppdrag
  • Nätverksträff och utbildning
  • Ange skäl vid olika ansökningar

Visste du att?

  • Årsräkningar
  • Arvode
  • Extraordinärt arvode
  • Uttagsansökningar
  • Vidareutbildar andra
  • Bankträffar

Överförmyndarenhetens nyhetsbrev augusti