Startsida Umeå kommun

Nyhetsbrev för gode män och förvaltare

Innehåll:

  • Uppgradering av datasystem 18 - 20 mars 2019
  • Årsräkning 2018
  • Nätverksträff och utbildning
  • Mejlutskick med erbjudande om nya uppdrag
  • Vill du ha ett snabbare beslut?
  • Ta gärna en titt på våra nya broschyrer
  • Vill du komma i kontakt med oss?

Läs nyhetsbrev för gode män och förvaltare