Startsida Umeå kommun

Blanketter

Dokumenten är i pdf-format, ladda ner och installera
Adobe Reader på din dator för att öppna dem.

Ansökan om förvaltare

Anhörigs ansökan om förvaltare (pdf)

Egen ansökan om förvaltare (pdf)

God mans ansökan om förvaltare (pdf)

Samtycke från anhörig till förvaltarskap (pdf)

Samtycke från den enskilde till förvaltarskap (pdf)

Ansökan om god man

Anhörigs ansökan om god man (pdf)

Egen ansökan om god man (pdf)

Samtycke från anhörig till godmanskap (pdf)

Samtycke från den enskilde till godmanskap (pdf)

Intresse för uppdrag

Åtagande (pdf)

Intresseanmälan till uppdrag som god man

Klicka på "God man för vuxna inom Umeåregionen" under rubriken "Arvoderade uppdrag"

Redovisningshandlingar

Årsräkning/sluträkning (pdf)

Redogörelse (pdf)

Redogörelse förordnade förmyndare (pdf)

Körjournal (pdf)

Redogörelse och körjournal (pdf)

Ställföreträdarskap för vuxna

Ansökan om extraordinärt arvode (pdf)

Uttag från vuxen huvudmans spärrade konto, ansökan

Ansökan om samtycke till placering av medel (pdf)

Fast egendom, sälja/köpa/gåva, ansökan för vuxen

Samtycke från enskild till arvskifte eller bostadsförsäljning (pdf)

Samtycke från närstående till arvskifte eller bostadsförsäljning (pdf)

Allmän ansökan om samtycke till förvaltningsåtgärd (pdf)

Ansökan om befrielse eller förenklad årsräkning, god man och förvaltare (pdf)

Omprövning av förvaltarskap (pdf)

Ställföreträdarskap för barn

Ansökan om befrielse eller förenklad årsräkning, förmyndare (pdf)

Allmän ansökan om samtycke till förvaltningsåtgärd (pdf)

Ansökan om samtycke till placering av medel (pdf)

Ansökan om fri förvaltning (pdf)

Redogörelse förordnade förmyndare (pdf)

Uttag från omyndigs spärrade konto, ansökan (pdf)

God man åt ensamkommande barn

Åtagande och samtycke (pdf)

Arvodesbegäran och redogörelse (pdf)

Begäran om extraordinärt arvode (pdf)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus