Startsida Umeå kommun

God man för ensamkommande barn

Ensamkommande barn har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Eftersom föräldrarna inte finns i Sverige har varje barn rätt till en god man som i vårdnadhavares och förmyndares ställe ska bevaka barnets intressen och vårda deras angelägenheter.

Mer information

Läs mer om Umeå kommuns mottagande av ensamkommande barn

Läs mer om uppdraget Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer om uppdraget hos Migrationsverket

SOU 2003:51: God man för ensamkommande flyktingbarn

Prop. 2004/05:136: Stärkt skydd för ensamkommande barn

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.