Startsida Umeå kommun

Råd och stöd till barn och ungdom

Behovet av stöd kan se olika ut i olika situationer. Kommunen har därför många olika former av stöd och verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. På dessa sidor hittar du information om dessa verksamheter.

Både vuxna och barn kan vända sig till socialtjänsten för att tillsammans med personalen där diskutera vilka vägar som kan finnas till en positiv utveckling. Socialtjänsten kan också ge omedelbar hjälp i olika krissituationer.

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. I dessa fall tar du direkt kontakt med kontaktpersonen för den verksamhet du är intresserad av.

Det finns även insatser och verksamheter som kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten. Om du vill  ta del av någon av dessa verksamheter/insatser eller har andra frågor kontakta socialtjänsten.

Se även: Stöd till familjer

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.