Startsida Umeå kommun

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Familjer och barn kan få stöd genom att en annan familj eller person ger avlastning under en längre eller kortare tid. Ibland behövs avlastning någon helg i månaden, ibland kan barnet/barnen behöva flytta till en annan familj.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus