Startsida Umeå kommun

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver stöd. Kontaktfamiljen ska fungera som ett kompletterande stöd till barnet. Det finns olika skäl till att kontaktfamiljer behövs. Det kan vara något i föräldrarnas livssituation, till exempel sjukdom, missbruk eller personliga problem som gör att fler vuxna behövs.

Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Kontaktfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i sin vardag.

Vanligt är att barnet/barnen bor hos kontaktfamiljen ett par dygn i månaden.

Kontaktfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja.

Vill du bli kontaktad för mer information?

Fyll i en intresseanmälan

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Mer information

Kontaktfamilj är ett stöd som regleras i socialtjänstlagen. En socialsekreterare utreder och beslutar om familjen är berättigad till stödet.

Så här går en utredning till