Startsida Umeå kommun

Kontaktperson

Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktperson till stöd.

En kontaktperson är ett personligt stöd och insatsen beror på den hjälpsökandes behov. Kontaktpersonen kan uppmuntra till att bättre kunna ta eget ansvar och aktivera sig, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende. Man träffar sin kontaktperson regelbundet, tar en promenad, fikar tillsammans eller gör någon annan aktivitet.

Utifrån Lagen om stöd och service, LSS, och Socialtjänstlagen SoL, finns insatsen kontaktperson. Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Socialtjänsten utreder och beslutar om behovet finns.

En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Vill du bli kontaktad för mer information?

Intresseanmälan för uppdrag kontaktperson hittar du under lediga korttidsjobb på lediga jobb

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Mer information

Kontaktperson är ett stöd som regleras i socialtjänstlagen. Det är en vanlig insats som är frivillig. En socialsekreterare utreder och beslutar om personen är berättigad till stödet.

Så här går en utredning till

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus