Startsida Umeå kommun

Missbruk, våld och brottslighet

Här hittar du information om olika former av stöd som erbjuds ungdomar när det gäller missbruk av alkohol och/eller droger samt våld och brottslighet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus