Startsida Umeå kommun

Länkar till drogrelaterad information

Här finns länkar för dig som behöver information kring frågor som rör droger.

Namn

Information

Adress

BRÅ

Brottsförebyggande rådet

www.bra.se

CAN

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

www.can.se

Cannabishjälpen

Cannabishjälpen är en plats med relevanta fakta för alla som berörs av cannabis.

www.cannabishjalpen.se

Dopingjouren

Rikstäckande telefonrådgivning dit du kan ringa anonymt med frågor om dopning.

www.dopingjouren.se

Droginformation

Brotts- och drogpreventiva frågor i Lunds Kommun

www.droginfo.com

Drugnews

Samarbete mellan nykterhetsrörelsen IOGT-NTO, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), A Non smoking Generation (ny från 2009) och Frilansgruppen Rasp

www.drugnews.nu

Drugsmart

Fakta om tobak, alkohol och andra droger

www.drugsmart.com

Folkhälsomyndigheten

Nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, ansvarig myndighet för uppföljning samt som tillsynsmyndighet när det gäller alkohol och tobak

www.folkhalsomyndigheten.se

FMN

Föräldraföreningen mot narkotika

fmn-umea.se/

Kumulus

För barn och unga med familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård

www.oppengemenskap.se/verksamheter/kumulus/

 

Maria ungdom

Arbetar med att motivera till en förändrad livsstil, att utveckla nya sätt att lösa problem och kommunicera.

www.mariaungdom.se

Polisen

Arbetar bl a med att stoppa langare och förhindra att ungdomar dricker

www.polisen.se

Riskbruk

Kunskapskälla och samlingsplats för Jämtlands läns mobilisering mot alkohol, kriminalitet och narkotika

www.riskbruk.se

Tullverket

Arbetar bl a med droginformation i förebyggande syfte

www.tullverket.se

Koll på soc

information om barns rättigheter och möjlighet till stöd från socialtjänsten

kollpasoc.se

Tobaksfri

Fakta om tobak och hjälp till att sluta

www.tobaksfri.se

Alkohol

Fakta om Alkohol,tips gällande förhållningssätt. Testa er alkoholvana

www.IQ.se

Tänk om

Fakta om alkohol och tips hur man kan tänka som förälder

www.tänkom.nu

UmeBrå

Brotts- och drogförebyggande arbete i Umeå kommun

www.umea.se/umebra