Startsida Umeå kommun

Mottagande av ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige för att söka asyl och är under 18 år räknas som ensamkommande barn. Migrationsverket anvisar asylsökande barn till alla kommuner i Sverige. Umeå får besked om nya barn som ska fördelas till vår kommun enligt ett fördelningssystem. Umeå kommun har ett hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn under 18 år. För ungdomar från 16 år finns också Stödboende och vi har en stödverksamhet för ensamkommande unga över 18 år som har uppehållstillstånd.

Verksamheten för ensamkommande barn tillhör individ- och familjenämnden. Staten finansierar verksamheten genom att Migrationsverket ger ersättning för varje barn för att täcka kostnader kommunen har.

Ett gemensamt ansvar i Umeå

Det är ett gemensamt ansvar i kommunen att medverka till att göra vistelsen här så trygg som möjligt för dessa barn och ungdomar, hur kort eller lång den än blir. Många människor, myndigheter och organisationer är engagerade för barnet, och mottagandet samordnas av socialtjänst, överförmyndarnämnd och skola. 

Boendeformer i Umeå

HVB

De flesta barn får komma till HVB när de har anvisats till Umeå och vårt ansvar för barnet startar. Arbetsmetodiken på HVB präglas av trygghet och omsorg i en hemlik boendemiljö.

Familjehem

De allra yngsta barnen, eller barn med behov av ett mindre sammanhang kan placeras i familjehem.

Mer om familjehem

Stödboende

Ungdomar från och med 16 år har möjlighet att flytta vidare till stödboende där de ges möjlighet att under trygga former förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv.

Paloma, 18+

Ungdomar över 18 år delar lägenhet och ges mer frihet och ökat eget ansvar. Kontakt med personal sker i huvudsak utifrån ungdomens behov, vilket kan variera över tid.

Överförmyndare

Mer information om överförmyndare/god man

Skola och utbildning

För- och grundskola: Tegs centralskola, Ersängsskolan, Grubbeskolan

Gymnasieskola: Midgårdsskolan, Forslundagymnasiet, Dragonskolan

Språkintroduktion

Arbete

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-03-03

Sidans kortadress: www.umea.se/ensamkommandebarn