Startsida Umeå kommun

Boende för asylsökande barn

Umeå kommun har flera boenden för asylsökande barn och ungdomar som har flytt utan sina föräldrar från sina hemländer för att söka skydd i Sverige. Migrationsverket anvisar ungdomen till Umeå, startar asylutredning och utser en advokat som ska vara ungdomens ombud under asylprocessen.

Under tiden Migrationsverket utreder asylansökan bor ungdomarna på ett asylboende. För de ungdomar som får permanent uppehållstillstånd görs en planering för fortsatt vistelse i Umeå. Vissa ungdomar bor kvar en tid på ett asylboende även efter de har fått permanent uppehållstillstånd medan andra flyttar vidare till ett mellanboende, familjehem eller lägenhet med personalstöd. Alla ungdomar har rätt till undervisning under vistelsen i Sverige och studerar antingen inom gymnasieskolan eller inom grundskolans speciella utbildningar för nyanlända ungdomar.

Personal dygnet runt

På asylboenden finns personal tillgänglig dygnet runt för att erbjuda stöd, hjälp och skydd. Personalens uppgift är att skapa trygghet för ungdomen och hjälpa hen att hantera tillvaron. Ju mer ungdomen upplever tillvaron begriplig, meningsfull och hanterbar, desto mer stärks ungdomens känsla av sammanhang. Ungdomen behöver också praktiskt stöd och hjälp i integrationsprocessen. Till exempel att lära sig det nya språket och vardagliga saker som matinköp, klädinköp, skol- och fritidsvanor. Det kanockså vara att skapa nya sociala relationer och bygga upp ett positivt socialt nätverk.

Ungdomen får en socialsekreterare som är ytterst ansvarig för ungdomens placering på asylboendet. Tillsammans med ungdomen, dennes gode man och två utsedda kontaktpersoner från personalen på asylboendet upprättar socialsekreteraren en individuell vårdplan som sedan mynnar ut i en genomförandeplan. Planen följs regelbundet upp och revideras efter behov.

Mötesplats

Asylboendet är en dynamisk mötesplats för olika nationaliteter, religioner och språk. Världens olika hörn möts under ett och samma tak. Personalen strävar efter att stärka ungdomens egna resurser att hantera livet och framtiden. Trots att ungdomarna alla är olika och bär på olika erfarenheter och upplevelser så har de det gemensamt att de är överlevare som har genomlevt och hanterat många svårigheter. Om den enskilde ungdomen får rätt stöd och guidning in i det svenska samhället investerar vi i välbehövliga resurser för vårt framtida Sverige.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus