Startsida Umeå kommun

Paloma, stödboende för ensamkommande barn

Paloma är ett stödboende för ensamkommande flyktingungdomar från 18–19,5 år som fått permanent uppehållstillstånd. Syftet är att i en trygg miljö erbjuda ett boende med vuxenstöd som gynnar självständighet och integration i samhället. Ungdomen skrivs ut ur Palomas verksamhet senast 1 juli året de fyller 20 år. 

Målet är att ungdomarna ska leva ett självständigt och tryggt liv.
Det innebär att

  • ta eget ansvar
  • kunna hantera ett eget boende
  • ha en strukturerad vardag och tillvaro
  • skapa ett nätverk och kunna hantera sociala relationer
  • ha en meningsfull fritid
  • kunna hantera sin ekonomi
  • ha god kunskap om det svenska samhället
  • följa lagar och regler.

Ungdomarna bor två och två i lägenheter som de lånar av verksamheten under sin tid på Paloma. Lägenheterna är fullt utrustade och belägna runt om i Umeå. Där får de erfarenhet av allt som krävs för att klara ett eget boende. De kan besöka personalen i verksamhetens lokaler, personalen har också regelbundna träffar med ungdomarna i deras lägenheter.

Personalen och socialsekretaren skriver tillsammans med ungdomen en genomförandeplan som beskriver vad ungdomen behöver få stöd och hjälp med under sin tid på Paloma.

Paloma samarbetar med andra aktörer i samhället som t.ex. kvartersvärdar, andra boende för flyktingungdomar, föreningar, frivilligorganisationer, skola och andra enheter inom socialtjänsten.

Kontakt

Personal på boendet
090-16 48 41

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus