Startsida Umeå kommun

Ungdomsboendet

Boende och psykosocial behandling för dig som är 17–21 år.

Ungdomsboendet är till för dig som är mellan 17–21 år och behöver stöd inom områden som neuropsykiatri, kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och destruktiva relationer i familjen. Om din socialsekreterare bedömer att du inte kan bo hemma hos din familj och behöver stöd för att klara din vardag, då kan du få en plats på Ungdomsboendet.

När du tackar ja till Ungdomsboendet börjar du med en provmånad då vi träffas ofta. Under provmånaden hjälper vi dig med praktiska saker som till exempel adressändring, hemförsäkring och att se över din ekonomi. Du får också skriva på ett kontrakt där du förbinder dig att hålla dig till vår gemensamma planering.

Ungdomsboendet har egna lägenheter i Umeå och vi tar även emot dig som har ett eget boende ordnat på annat sätt.

Vid inskrivningen kommer en av personalen på Ungdomsboendet att bli din kontakt. Ni träffas oftast flera gånger per vecka med utgångspunkt i den planering som ni gjort tillsammans. Varje vecka åker personalen runt till alla ungdomar som är inskrivna på Ungdomsboendet för att hälsa på. Det gör att du kommer att lära känna all personal under din tid på Ungdomsboendet.

UB-modellen

På Ungdomsboendet arbetar vi utifrån UB-modellen. Varannan månad går vi igenom olika livsområden och dina målsättningar. Exempel på livsområden är: mat, ekonomi, städning, daglig verksamhet, alkohol/droger/kriminalitet, hälsa, fritidsaktiviteter och nätverk.

Vi checkar av och gör regelbundna uppföljningar för att se att det går åt rätt håll inom alla livsområden. Hos oss finns också möjlighet att få samtalsstöd inom de områden du har behov av.

Samverkan

Vi samarbetar med många andra verksamheter. Det innebär att vi kan anpassa stödet helt efter dina behov.

Ungdomsboendets mål

Vi stödjer dig i att klara av ditt boende utifrån dina förutsättningar.

Vi arbetar för att Ungdomsboendet ska vara en central och betydelsefull verksamhet för dig som har behov av motivationsarbete, behandling och boende. Vi som arbetar på Ungdomsboendet är professionella, tydliga och trygga vuxna med bred kompetens som arbetar i team anpassade efter dina behov.

Det är viktigt att du känner att du är en del av samhället och kan ta del av de samhällsresurser som finns tillgängliga för dig.

Kontakt

Ungdomsboendet
Ryttargatan 8
903 22 Umeå

090-16 36 95
090-16 45 70
090-16 10 49
090-16 45 72
ungdomsboendet@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-02-26

Sidans kortadress: www.umea.se/ungdomsboendet