Startsida Umeå kommun

Ungdomstjänst

Vem får ungdomstjänst?

Du som är ung, 15–18 år, och har begått brott kan bli dömd till ungdomstjänst. I särskilda fall kan ungdomar upp till 21 år dömas. Det är tingsrätten som bestämmer om det passar med ungdomstjänst.

Innan tingsrätten tar beslut går de igenom det yttrande som socialtjänsten har skrivit om dig. Domstolen bestämmer också hur många timmar som ungdomstjänsten ska vara. Den kan vara 20–150 timmar och innehåller två delar; oavlönat arbete och samtal.  

Oavlönat arbete

Det oavlönade arbetet ska du göra på din fritid, på en kommunal eller annan samhällsinriktad arbetsplats, till exempel en ideell eller frivilligorganisation. Där får du en handledare som visar och stöttar dig i det du ska göra. Handledaren i sin tur får stöd av personal.

Ungdomstjänst är ett straff, men tanken är att arbetet ska vara meningsfullt för dig. Du kan få mer förståelse för hur andra människor har det och hur det kan vara på en arbetsplats.

Samtalsprogram

Du påbörjar ungdomstjänsten med att gå på samtal tillsammans med dina föräldrar. Vi pratar om brottet och konsekvenserna av det, hur ditt liv är och hur du vill att det ska vara. Det kan också vara andra saker som du vill ta upp.

Vi vill hjälpa dig så att du förstår dig själv bättre, hittar nya strategier att hantera situationer och gör val som ger bra konsekvenser.

Kontakt

Kontakt

Charlotta Sjöström
070-279 81 51

Peter Gabrielsson
070-610 14 89

Besöksadress
Jägarvägen 18

Telefon
090-16 10 00

Lokalbuss
Linje 6, hållplats Tegs centrum.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2018-10-18

Sidans kortadress: www.umea.se/ungdomstjanst