Startsida Umeå kommun

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått brott och den person som drabbats av brottet. Medling ersätter inte rättsprocessen utan är ett komplement till den.

Medlingen sker på neutral plats med en neutral medlare. Vid mötet får båda parter möjlighet att prata igenom det som har hänt.

Den som begått brottet får visa att man står för vad man gjort och får tillfälle att be om ursäkt för den skada man orsakat.

Den som utsatts för brottet får berätta för gärningsmannen vilka konsekvenser brottet fått och om det går att gottgöra på något sätt.

Efter genomförd medling kan båda parter förhoppningsvis lämna händelsen bakom sig.

Kontakt

Kristina Holmström
samordnare
Centrum för
medling och brottsofferstöd
090-16 22 71
076-116 22 71
Kristina.holmstrom.2@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus