Startsida Umeå kommun

Stödgrupper för barn och unga

Socialtjänsten erbjuder stödgrupper för barn och ungdomar som lever i familjer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Grupperna heter Barnkraft och Tonårskraft. Du kan läsa mer om dem under Innehåll.

För barn som har upplevt våld finns individuella samtal enligt modellen Trappan samt gruppverksamhet.

Stöd till barn som upplevt våld

Barn till separerade föräldrar kan erbjudas plats i stödgruppen Ballongen.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus