Startsida Umeå kommun

Ballongen – stödgrupp för barn till separerade föräldrar

Ballongen är en gruppverksamhet för barn (7–12 år) till separerade föräldrar. Syftet med "Ballongen" är att  barnen tillsammans med andra barn får möjlighet att dela sina erfarenheter och upplevelser av föräldrarnas separation.

I gruppen tar vi upp teman som känslor, relationer och förändringar. Barnen får en chans att prata om sina tankar och känslor i samband med föräldrarnas separation och den förändring som det kan innebära. Ballongen drivs av Familjerätten.

Upplägg och innehåll i verksamheten följer en modell som är väl beprövad. Gruppen träffas vid tio tillfällen, gruppdeltagandet är kostnadsfritt.

Kontakt och anmälan

Familjerätten
090-16 10 00 (växel)
ballongen@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2018-11-16

Sidans kortadress: www.umea.se/ballongen