Startsida Umeå kommun

Barnkraft - stöd för barn i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

Barnkraft är samlingsnamnet för de två stödgrupperna BIP och BIM.

Målet med stödgrupperna är att barnen ska få kunskap om psykisk ohälsa/beroende av alkohol och andra droger samt att få möta andra barn i liknande situation.

Vi pratar om hur det påverkar hela familjen, om hur man kan bli avlastad skuld och skam genom att dela tankar, känslor och erfarenheter med gruppen.

Stöd vid psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, BIP

Stödgrupp för barn i familjer där psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom finns eller har funnits. Stödgruppen drivs i samarbete med Västerbottens läns landsting.

Vi har nu i februari kört igång vårens grupp.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill boka in en informationsträff.

Stöd vid missbruk, BIM

Stödgrupp för barn i familjer som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller annan drog.

Vi kör igång i 10 mars 2020.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill boka in en informationsträff.

Gemensamt för båda grupperna:

  • För barn mellan 7 och 12 år
  • Tio tillfällen, en gång i veckan
  • Kostnadsfritt
  • Temainriktade träffar där vi varvar övningar och lek
  • Parallellt med barngruppen deltar de vuxna i en föräldra-/anhöriggrupp under samma tid i angränsande lokal – syftet är att ge stöd och kunskap kring barnets situation och hur hela familjen påverkas
  • Barngruppen består av 4−7 deltagare
  • Barngruppsledarna är familjebehandlare med barngruppsledarutbildning
  • Vi fikar varje gång
Kontakt

BIP

Lena Wemmersten
090-16 65 22

BIM

Lena Eklund
090-16 65 21

stodgrupper@umea.se

Sidan har granskats 2020-02-26

Sidans kortadress: www.umea.se/barnkraft