Startsida Umeå kommun

Barnkraft - stöd för barn i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

Barnkraft är samlingsnamnet för två stödgrupperna BIP och BIM.

Målet med stödgrupperna är att barnen ska få kunskap om psykisk ohälsa/beroende av alkohol och andra droger och hur det påverkar hela familjen, samt att få möta andra barn i liknande situation och bli avlastad skuld och skam genom att dela tankar, känslor och erfarenheter.

Stöd vid psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, BIP

Stödgrupp för barn i familjer där psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom finns eller har funnits. Stödgruppen drivs i samarbete med Västerbottens läns landsting.

Vi kör igång 29 januari 2019.

Stöd vid missbruk, BIM

Stödgrupp för barn i familjer som har eller har haft ett missbruk av alkohol eller annan drog.

Vi kör igång 14 februari 2019.

Gemensamt för båda grupperna:

  • För barn mellan 7 och 12 år
  • Tio tillfällen, en gång i veckan
  • Kostnadsfritt
  • Temainriktade träffar där vi varvar övningar och lek
  • Parallellt med barngruppen deltar de vuxna i en föräldra-/anhöriggrupp under samma tid i angränsande lokal – syftet är att ge stöd och kunskap kring barnets situation och hur hela familjen påverkas
  • Barngruppen består av 4−7 deltagare
  • Barngruppsledarna är familjebehandlare med barngruppsledarutbildning
  • Vi fikar varje gång
Kontakt

BIP

Lena Wemmersten
090-16 65 22

BIM

Lena Eklund
090-16 65 21

stodgrupper@umea.se

Sidan har granskats 2018-11-20

Sidans kortadress: www.umea.se/barnkraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.