Startsida Umeå kommun

Hikikomori – en hälsofrämjande verksamhet för hemmasittande unga

Hikikomori riktar sig till personer 16–25 år, som saknar sysselsättning och som befinner sig mest hemma.

Syftet är att öka individens självkänsla och livskvalitet, uppmuntra till aktivitet samt att motverka psykisk och fysisk ohälsa. Målet är att övergången mellan en isolering och vägen till egen försörjning ska underlättas.

Det är du som räknas

Upplägget är individuellt och helt utifrån behov där deltagandet är frivilligt. Vi håller till i en hemlik miljö i centrala Umeå (KFUM) men har möjlighet att träffas på annan plats, exempelvis i hemmet eller via sociala medier. Vi kan bland annat erbjuda:

  • hembesök
  • stöd vid möten/aktiviteter
  • individuella samtal
  • stöd vid kontakter med myndigheter, föreningar
  • träning på sociala situationer
  • aktiviteter i grupp eller individuellt, till exempel biobesök, sällskapsspel och utflykter
  • skjuts till och från aktiviteter.

Är du intresserad av att veta mer eller känner du någon som du tror skulle vara det så är du välkommen att kontakta oss.