Startsida Umeå kommun

Tonårskraft – vid psykisk ohälsa eller missbruk i familjen

Tonårskraft är en gruppverksamhet för barn och ungdomar i åldern 13–15 år som har vuxit upp i en familj med missbruk, psykisk ohälsa eller andra långvariga bekymmer som har skapat obalans i familjen. Vi träffas 12 gånger och diskuterar olika teman.

Du som deltar i gruppen får kunskaper om beroende, psykisk ohälsa och hur det kan påverka dina anhöriga och dig själv. Vi ger dig redskap att hantera din situation för att må bättre och känna mer livsglädje.

På Tonårskraft vill vi avlasta känslan av skuld och skam. Det är viktigt att förstå att det inte är ditt fel att någon i din omgivning dricker eller mår dåligt. Att kunna sätta ord på sina känslor och dela det med andra som upplevt liknande saker ger ny styrka och kraft.

Tonårskraft är en erbjudandeverksamhet, det vill säga ingen förhandsbedömning krävs via socialtjänsten.

Är du intresserad av att veta mer eller har frågor? Hör av dig till oss så kan vi bjuda in dig till en individuell informationsträff och sen får ta ställning till om du vill vara med.

Gruppen är kostnadsfri.

Lokal: Familjebehandlingen på Jägarvägen 18

Vi planerar att köra igång en ny grupp hösten 2020!

Varmt välkommen att höra av er för att boka in en informationsträff för att veta mer om Tonårskraft och träffa oss som håller i gruppen.

Hösten 2020 kommer vi tyvärr inte kunna köra någon grupp pga covid-19 men hoppas på våren 2021.

Exempel på teman vi jobbar med:

  • känslor
  • gränser
  • beroende
  • vrede och våld
  • rädsla och att bli sårad
  • familjen, roller
  • kommunikation
  • skuld och skam
  • psykisk ohälsa
Kontakt

Stödgruppsledare

Linda Berglund

Erika Bertils

Tonårskraft

090-16 65 16
stodgrupper@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-08-26

Sidans kortadress: www.umea.se/tonarskraft