Startsida Umeå kommun

Stöd till familjen

Familjer kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar.

På dessa sidor kan du läsa om socialtjänstens utbildningar i föräldraskap, öppna förskolorna och annat familjestöd.

En del av stödet är öppet för alla och det är bara att besöka verksamheten eller kontakta den för att ta del av stödet, exempelvis öppna förskolan. För annat stöd krävs att en socialsekreterare gör en utredning för att se vilket stöd som passar bäst.

Känner du dig osäker på vilket stöd du/ni behöver?
Kontakta socialtjänsten för rådgivning

Se även: Stöd till barn och unga

Mer information

Bris för vuxna, här kan du som vuxen läsa mer om frågor som rör barn: barnperspektivet.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.