Startsida Umeå kommun

FFT, Funktionell familjeterapi

FFT är en i forskning väl förankrad familjebehandling när barn eller ungdom uppvisar relationsförsvårande beteenden, t ex bråk och konflikter, skolk, missbruk. Målsättningen med behandlingen är att få till en förändring genom att förbättra relationer och kommunikation i familjen. Behandlingen erbjuds till ungdomar i åldern 13 till och med 18 år och deras familjer.

Hur går det till?

I FFT arbetar en terapeut med hela familjen. Vi träffas under 3–6 månader och arbetar kring din familjs situation, antingen i hemmet eller i familjebehandlingens lokaler. Alla i familjen får beskriva det som de vill ha hjälp med. Vi jobbar för att göra hela familjen delaktiga i lösningen av det som ni upplever som bekymmer.

Kontakt

Ansökan om familjebehandling
0–18 år görs via mottagningsenheten.

Linda Hörnsten
enhetschef
familjebehandling
Umeå kommun
090-16 65 30
linda.hornsten@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus