Startsida Umeå kommun

IHF, Intensiv hemmabaserad familjebehandling

IHF är en behandlingsmetod för familjer med ungdomar i åldern 13-18 år, där familjen hamnat i negativa och destuktiva mönster med relationsförsvårande beteende.

Vi arbetar kring familjens situation för att öka faktorer som närhet, delaktighet och ansvar i familjens liv. Alla i familjen kan göras delaktiga i arbetet vilket innebär att även syskon kan ingå i det direkta arbetet och vara en viktig del av lösningen av det som upplevs som bekymmer.

Vi arbetar i team bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare. Samordnaren ansvarar för att leda och organisera behandlingsarbetet. Familjebehandlaren stöttar föräldrarna med föräldrastrategier och familjesamtal för att stärka relationerna inom familjen. Ungdomsbehandlaren stöttar och hjälper ungdomen att hitta fungerande strategier i vardagen och förbättra kommunikationen i familjen.

Kontakt

Ansökan om familjebehandling
0–18 år görs via mottagningsenheten.

Linda Hörnsten
enhetschef
familjebehandling
Umeå kommun
090-16 65 30
linda.hornsten@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus