Startsida Umeå kommun

Familjecentraler i Umeå

I Umeå kommun finns totalt sex familjecentraler: på Backen, Ersboda, Teg och Ålidhem och i Holmsund och Hörnefors. På familjecentralen kan du som är förälder träffa personal från barnavårdscentralen och mödravårdscentralen, gå på öppen förskola och vid behov få råd och stöd av socialtjänstens första linje.

På vissa familjecentraler finns även personal från grundskolan tillgänglig.