Startsida Umeå kommun

Familjecentraler i Umeå

I Umeå kommun finns totalt sex familjecentraler: på Backen, Ersboda, Teg och Ålidhem och i Holmsund och Hörnefors. På familjecentralen kan du som är förälder träffa personal från barnavårdscentralen och mödravårdscentralen, gå på öppen förskola och vid behov få råd och stöd av socialtjänstens första linje.

Det finns även öppen förskola i Sävar.

På vissa familjecentraler finns även personal från grundskolan tillgänglig.   

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus