Startsida Umeå kommun

Familjecentral Ålidhem

Ålidhems familjecentral är en mötesplats för dig som väntar barn eller som har barn upp till sex år.

Familjecentralen är ett samarbete mellan Umeå kommun och Region Västerbotten. Hos oss kan du göra dina barnmorskebesök under graviditeten och sedan fortsätta på barnavårdscentralen när ditt barn är fött. Hos barnmorskan kan du också få preventivmedelsrådgivning och ta cellprov.

Ålidhems familjecentral ska vara en positiv och trygg mötesplats där det finns olika kompetenser i nära samverkan. Här finns en öppen förskola där du kan träffa andra barnfamiljer och utbyta erfarenheter och få råd och stöd av pedagoger. Här arbetar också socialsekreterare som kan erbjuda stöd i föräldrarollen eller annat som rör er familj och er vardag.

Familjecentralen ska vara lättillgänglig -ett "föräldrarum" där barns bästa står i centrum. Verksamheten bygger på frivillighet och erbjuds alla.

Välkommen!

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till de funktioner som finns tillgängliga på familjecentralen finns på respektive undersida.

Hitta mer information Familjecentral Ålidhem (1177.se)

Samordnare

Birgitta Tobiasson
Umeå kommun
090-16 40 14

Anna Hörnberg
Region Västerbotten
090-785 81 32

Hitta hit

Humaniststråket 5b, 907 30 Umeå

Se karta på hitta.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus