Startsida Umeå kommun

Socialtjänst, socialsekreterare

Socialsekreterarna på familjecentralen arbetar tillsammans med andra professioner för att tidigt ge stöd till barn och deras familjer. Till oss kan du vända dig för råd, stöd i din föräldraroll och informationssamtal.

Har du behov av extra stöttning i föräldraskapet?

Läs mer om olika typer av föräldraskapsstöd som vi erbjuder.

Vid andra frågor som rör socialtjänsten

Vill du anmäla oro kring ett barns situation, lämna en bekräftelse om faderskap/föräldraskap eller har du andra frågor som rör socialtjänsten?

Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet.

Kontakt

Socialsekreterare

Malin Elfvendal 
090-16 18 04

Maria Åhdén 
090-16 48 12

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus