Startsida Umeå kommun

Familjebehandling 0–12 år

Familjebehandlingens uppgift är att tillsammans med familjer hitta vägar till förändring. Genom stöd och hjälp kan familjer finna nya rutiner och strategier att på ett bättre sätt klara vardagen. Familjebehandlingens arbete riktar sig till familjer med barn 0–12 år i behov av stöd och all behandling anpassas efter familjens behov.

PYC, Parenting Young Children

En föräldrautbildning i hemmet för förärldrar med små barn i åldern 0–7 år.

Att vara förälder kan vara både underbart och utmanande och alla föräldrar kan vara hjälpta av att lära sig mer. Genom insatsen PYC lär man sig vad barn behöver vid olika åldrar. PYC lär också ut barnsäkerhet och tips på hur man kan aktiverar barn.

PYC består av olika delar och alla delar handlar om att ta hand om ett barn. En del handlar om vad barn behöver och vad föräldrar kan göra för barnet. Här kan man få lära sig mer om bra mat för barn, hur man gör hemmet säkert.

En annan del handlar om relationen mellan föräldrar och barn. Barn behöver stöd och uppmuntran från sin förälder för att lära sig nya saker och utvecklas.

Hur går det till?

Förälder bjuds in till en informationsträff och får då träffa en familjebehandlare som berättar om PYC och så får föräldern själv bestämma om hen vill delta i PYC. Förälderns partner är självklart välkommen att delta.

Tillsammans med behandlaren bestämmer föräldern vad som är viktigt att träna på och det avgör hur lång tid det tar att genomföra PYC.

Föräldern och behandlaren gör uppgifter och övningar tillsammans, ibland är barnet med och ibland inte. Behandlaren visiar hur man kan göra och därefter övar man tillsammans.

En viktig förutsättning för arbetet är att familjen är delaktig och själv önskar en förändring. Samarbetsrelationen mellan familjebehandlare och familj är grundläggande för arbetet. Till största delen sker arbetet hemma hos familjerna och i deras vardagsnära miljö.

I familjebehandling finns bred kunskap om barns utveckling och behov samt lång erfarenhet av familjearbete. Familjebehandlarna arbetar även med föräldrautbildning, gruppverksamheter för barn samt annan öppenvårdsverksamhet.

Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig. Familjebehandling arbetar på uppdrag av familjen och i nära samarbete med utredande socialsekretare.

Verksamhetens mål

  • Att med barnets behov i centrum erbjuda familjen stöd som syftar till förändring.
  • Att tillvarata och utveckla familjens egna resurser för att klara av och förbättra sin situation.
  • Att arbeta flexibelt och tillsammans med familjen hitta lösningar utifrån familjens behov.
Kontakt

Ansökan om familjebehandling
0–12 år görs via mottagningsenheten.

Linda Hörnsten
enhetschef
familjebehandling
Umeå kommun
090-16 65 30
linda.hornsten@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.