Startsida Umeå kommun

Familjerådgivning

Alla människor kan få problem i sina nära relationer i något skede av livet. Hos familjerådgivningen erbjuds ni professionell samtalshjälp som ger er möjlighet att hitta nya vägar.

Till familjerådgivningen kan ni vända er när

  • ni vill utveckla er relation på ett tidigt stadium för att förebygga problem
  • föräldraskapet ställer parrelationen på prov
  • ni har svårt att prata med varandra
  • sexlivet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt
  • ni har hamnat i kris
  • ni öppet och ärligt vill pröva vilken väg ni ska gå; tillsammans eller var för sig
  • ni har flyttat isär men bråken fortsätter ändå
  • det är svårt att få det att fungera som bonusfamilj
  • era olika kulturer krockar.

Parrelationer vår specialitet

Familjerådgivningens har av lång erfarenhet och specialiserad kunskap inriktad på relationella problem. Alla familjerådgivare är socionomer och har psyko­terapeutisk vidarutbildning till legitimerad psykoterapeut och/eller är av KFR auktoriserad familjerådgivare. Kompetens finns bland annat inom kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi, familjeterapi, sexologi, våld, neuropsykiatri och beroendeproblematik. Vi har absolut sekretess, skriver inte journaler. Om ni vill kan ni vara anonyma. Vid behov erbjuds tolk.

Är du skriven i Umeå, Nordmaling, Bjurholm eller Vindelns kommun kan du kontakta oss för tidsbokning på telefontid.

Kostnad

Ett besök kostar 200 kronor. 

Vi tar endast emot betalning med kort. Avgiftsfri avbokning 24 timmar innan inbokat samtal.

Läs mer om familjerättsfrågor

Kontakta oss

090-16 36 70

För tidsbokning kontakta oss på telefontid:

Vecka 12:

Onsdag: 8.00-9.30

Torsdag: 8.00-9.30Vid ändringar av telefontider meddelas detta i röstbrevlådan.

Mejla din fråga till oss
familjeradgivningen@umea.se

Besöksadress:
Renmarkstorget 6, 3 trappor

Postadress:
Familjerådgivningen
Renmarkstorget 6
903 26 Umeå

Sidan har granskats 2019-03-15

Sidans kortadress: www.umea.se/familjeradgivning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.